Звернення №17

Статус: Надано інформацію Відповідальний: Розробник сайту
Від кого: Фізична особа
Дата реєстрації: 6 січня 2014 р. 12:22
Питання: Маю свій варінт запитання...
Текст звернення: Я хочу открыть Паевой инвестиционный фонд, какой нужен стартовый капитал? Сможет ли выдать мне государство льготный кредит и избавляет ли он в течении нескольких лет от налогов?

зміна відповідальної особи
Гаспарян Гаспар Кароевич  →  Розробник сайту  6 січня 2014 р. 12:22

зареєстровано


зміна статуса
Прохорець Людмила Іллівна  → Розглядається  8 січня 2014 р. 09:31

 


зміна статуса
Прохорець Людмила Іллівна  → Надано інформацію  9 січня 2014 р. 12:27

Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» (стаття 42) Пайовий фонд створюється компанією з управління активами, яка в свою чергу є господарським товариством (стаття 63), створеним відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, що провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Розмір статутного капіталу компанії з управління активами повинен становити не менш як 7 мільйонів гривень.

 Мінімальний обсяг активів пайового фонду становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як інституту спільного інвестування (стаття 41).

Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового фонду через шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів такого фонду.

Якщо обсяг активів пайового фонду став меншим, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду та протягом шести місяців не збільшився до мінімального обсягу активів, такий пайовий фонд підлягає ліквідації.

Чинним законодавством України не передбачено встановлення пільг для кредитування під створення пайового інвестиційного фонду.