Я фізична особа – підприємець, чи обов’язково мені використовувати у своїй роботі штамп або печатку?

Питання щодо використання печатки або штампу при здійсненні незалежної професійної діяльності самозайнята особа вирішує особисто, в залежності від специфіки своєї діяльності.

Однак, є випадки коли чинне законодавство вимагає обов’язкового використання печаток. Зокрема, коли фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовує найману працю.

Укладання з громадянином трудового договору (контракту, угоди) на використання його праці зобов’язує самозайняту особу забезпечувати умови та охорону праці, її оплату, а також інші соціальні гарантії відповідно до чинного законодавства.

Трудові відносини громадян регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України "Про оплату праці" від 24.03.95 № 108/95-ВР та іншими нормативними актами з цього питання. Так, згідно із Законом України «Про оплату праці» (ст.31) та Кодексом законів про працю України (ст. 49)  на підставі трудового договору, зокрема, з самозайнятою особою, на вимогу працівника  роботодавець зобов’язаний видати йому довідку про розмір зарплати. Відповідальність про достовірність даних, відображених у довідці, несе роботодавець, який виплачує доходи найманим працівникам.   

При цьому, якщо відповідними положеннями (наприклад: щодо надання субсидій) встановлено, що  довідки повинні бути обов’язково скріплені печаткою роботодавця, то при видачі таких довідок самозайнята особа - роботодавець,  повинен дотримуватись вимог щодо правильності їх оформлення.    

 

Автор: prog10, публікація:4 липня 2013 р.
Написати публікацію

Для того, щоб написати публікацію потрібно зареєструватися на сайті