Які дані фізична особа – підприємець повинна зазначити у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування?

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до територіального органу Міндоходів України відповідну заяву. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи – підприємця відповідно до закону;

– податкова адреса суб’єкта господарювання;

– місце провадження господарської діяльності;

– обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

– обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах;

– дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Так, форма та порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, а також форма розрахунку доходу за попередній календарний рік затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 №1675.

Автор: prog10, публікація:15 серпня 2013 р.
Написати публікацію

Для того, щоб написати публікацію потрібно зареєструватися на сайті