Чи може інша ЮО.ФОП або ФО сплатити грошове зобов’язання по ЄВ за інших осіб?

Відповідно до частини 4 ст. 8 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) визначається цим Законом, в частині адміністрування - Податковим кодексом України, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Платник ЄВ зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини 2 ст. 6 Закону № 2464).

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків платники ЄВ зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених ст. 25 Закону № 2464 (частина 2 ст. 9 Закону № 2464).У випадках повної ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою та відсутності осіб, які відповідно до Закону № 2464 несуть зобов’язання із сплати ЄВ, сума недоїмки підлягає списанню (частина 7 ст. 25 Закону № 2464).

Згідно частини 8 ст. 25 Закону № 2464 у разі ліквідації юридичної особи - платника ЄВ або втрати платником з інших причин статусу платника ЄВ сума недоїмки сплачується за рахунок коштів та іншого майна платника. У такому разі відповідальними за погашення недоїмки є:

ліквідаційна комісія - щодо юридичної особи - платника ЄВ, що ліквідується; юридична особа - щодо утворених нею філії, представництва або іншого

відокремленого підрозділу - платника ЄВ, що ліквідується.

У разі недостатності у платника ЄВ коштів та іншого майна для сплати недоїмки відповідальними за її сплату є:

  • засновники або учасники юридичної особи - платника ЄВ, що ліквідується, якщо згідно із законом вони несуть повну чи додаткову відповідальність за її зобов’язаннями; юридична особа - щодо утворених нею філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу - платника ЄВ, що ліквідується;
  • правонаступники юридичної особи - платника ЄВ, що ліквідується.

У разі злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення платника ЄВ зобов’язання із сплати недоїмки покладаються на осіб, до яких відповідно до законодавства перейшли його права та обов’язки.

Передача платниками ЄВ своїх обов’язків з його сплати третім особам заборонена, крім випадків, передбачених законодавством (частина 9 ст. 25 Закону № 2464).Таким чином, юридична особа, фізична особа – підприємець або фізична особа не може сплатити грошове зобов’язання по ЄВ за інших осіб.

Автор: prog10, публікація:14 травня 2014 р.
Написати публікацію

Для того, щоб написати публікацію потрібно зареєструватися на сайті