Яким чином помилково сплачені суми ЄВ можливо повернути або зарахувати в рахунок майбутніх платежів ЄВ?

Відповідно до п. 4 Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 450 (далі – Порядок № 450), повернення коштів здійснюється у випадках:

надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), безпідставно стягнених сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій або інших коштів (далі – кошти) на відповідний рахунок органу доходів і зборів, відкритий в органі Казначейства за балансовим рахунком 3719;

помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок органу доходів і зборів.

До сум помилково сплачених коштів не включаються суми авансових платежів нараховані та сплачені під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується ЄВ.

Пунктом 5 Порядку № 450 визначено, що повернення коштів у випадках, передбачених п. 4 Порядку № 450 (окрім випадку надходження до органу доходів і зборів рішення суду про визнання безпідставним стягнення ним з юридичних і фізичних осіб сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій), здійснюється виключно на підставі заяви платника про повернення надміру або помилково сплачених коштів (далі - заява), яка подається в довільній формі до органу доходів і зборів.

У заяві обов’язково зазначаються: найменування платника (суб’єкта господарювання); код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті); місцезнаходження та номер контактного телефону; причини повернення коштів; сума коштів, що підлягає поверненню; напрям перерахування коштів із зазначенням реквізитів рахунка одержувача коштів.До заяви платник обов’язково додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує сплату коштів на рахунок відповідного органу доходів і зборів.

Структурний підрозділ органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування ЄВ, одержавши від платника заяву, у строк не більше п’яти робочих днів проводить перевірку викладених у ній даних та, у разі необхідності, вимагає від платника та його посадових осіб надання додаткових документів, інформації та пояснень (п. 6 Порядку № 450).

У разі наявності у платника ЄВ заборгованості зі сплати ЄВ або фінансових санкцій за іншими рахунками, повернення надміру або помилково сплачених коштів здійснюється після погашення платником такої заборгованості.

У разі відмови в задоволенні заяви, платнику ЄВ структурним підрозділом органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування ЄВ, надається (надсилається) повідомлення за підписом посадової особи органу доходів і зборів із зазначенням причин відмови.

У разі задоволення заяви, заява з відміткою про підтвердження повернення надміру або помилково сплачених коштів структурного підрозділу органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування ЄВ, передається до координаційно-моніторингового підрозділу для підготовки висновку.

Координаційно-моніторинговий підрозділ органу доходів і зборів у строк не більше ніж три робочих дні з дня отримання заяви з відміткою структурного підрозділу органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування ЄВ, про підтвердження повернення надміру або помилково сплачених коштів, на підставі даних інтегрованих карток платників готує висновки за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку № 450, та два примірники Реєстру висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів (далі – Реєстр висновків) за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 450. Висновки реєструються в журналі обліку висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів ЄВ за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку № 450, та протягом одного робочого дня від дати реєстрації передаються до підрозділів фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів згідно з Реєстром висновків для підготовки розрахункових документів (п. 7 Порядку № 450).Підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів на підставі висновку у строк не пізніше ніж три робочі дні з дня отримання Реєстру, до якого включено такий висновок, здійснює повернення надміру або помилково сплачених коштів з рахунку, на який їх було сплачено, шляхом оформлення розрахункових документів та направлення їх відповідним органам Казначейства (п. 8 Порядку № 450).Органи Казначейства на підставі розрахункових документів органу доходів і зборів перераховують кошти за належністю за рахунок поточних надходжень за день з відповідних рахунків органу доходів і зборів.

Повернення коштів здійснюється на рахунки платників ЄВ, відкриті в банках або органах Казначейства, зазначені в заяві платника. Платникам, які сплатили кошти готівкою, повернення коштів здійснюється на рахунки, вказані у заяві платника. Згідно із абзацом першим п. 9 Порядку № 450 помилково сплачені суми ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок органу доходів і зборів перераховуються шляхом оформлення підрозділом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок органу доходів і зборів за заявою платника не пізніше двох робочих днів з дня надходження висновку, зазначеного у п. 7 Порядку № 450.У разі помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок органу доходів і зборів, в якому платник не перебуває на обліку, такі кошти перераховуються шляхом оформлення підрозділом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок органу доходів і зборів, у якому платник перебуває на обліку, за заявою платника не пізніше двох робочих днів з дня надходження висновку, зазначеного у п. 7 Порядку № 450 (абзац другий п. 9 Порядку № 450).У разі неможливості здійснення повернення одноразово загальної суми, підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів (абзац другий п. 10 Порядку № 450).

Згідно з п. 3 Порядку № 450 у випадку помилкової сплати сум ЄВ на відповідні не бюджетні рахунки за балансовим рахунком «3719» органами доходів і зборів здійснюється зарахування помилково сплачених сум ЄВ у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком відповідно до встановленого розміру ЄВ в порядку календарної черговості виникнення зобов’язань платника з цього платежу.

Автор: prog10, публікація:14 травня 2014 р.
Написати публікацію

Для того, щоб написати публікацію потрібно зареєструватися на сайті