Рекомендації щодо проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань при оформлені підприємницької діяльності

Наказ ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” від 13.09.2019 №172-од “Про затвердження Переліку платних послуг та тарифів (прейскурантів) на послуги, що надаються ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремленими структурними підрозділами”


При відкритті об’єктів громадського призначення:
 • охорони здоров’я та відпочинку;
 • навчальних та дощкільних закладів;
 • фізкультурно-оздоровчих та спортивних закладів;
 • культурно-видовищних закладів;
 • підприємств торгівлі та харчування;
 • підприємств побутового призначення;
 • багатофункціональних комплексів;
 • започаткуванні підприємницької діяльності на ринках міста
Для отримання
 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт;
 • акту обстеження Управління Держпродспоживслужби;
 • висновку про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
 • тощо
(ст.11 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р №4005-ХІІ із змінами; наказ МОЗ України від 14.03.2006р. №120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000 №247» («Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи»)
необхідно мати результати лабораторних досліджень:
 • проб питної води на санітарно-хімічні, мікробіологічні показники безпеки питної води (ст.18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р №4005-ХІІ із змінами; ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171-10, затверджені Наказом МОЗ України №400 від 12.05.2010р.; п.7.6 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України №173 від 19.06.1996р);
 • забезпечення в приміщеннях оптимальних санітарно-гігієнічних умов: вологості, температури повітря, швидкості руху повітря, рівня освітленості, шумового навантаження, повітря робочої зони, закритих приміщень, рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання ( ст.19, 22, 23, 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р №4005-ХІІ із змінами; р. 8 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України №173 від 19.06.1996р);
 • попереднього профілактичного медичного огляду обстеження на носійство -кишкових інфекцій, черевного тифу, патогенного стафілококу, гельмінтозів (ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р №4005-ХІІ із змінами; наказ МОЗ України від 23.07.2002р. №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників, окремих професій, виробників і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»);
 • виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів-бактерії групи кишкової палички, золотистого стафілокока (ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р №4005-ХІІ із змінами; наказ МОЗ України №181 від 04.04.2008 «Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика»).