Служба з надзвичайних ситуацій інформує. Рекомендації щодо вибору приміщень для оренди при відкритті:Рекомендації щодо вибору приміщень для оренди при відкритті закладу ресторанного господарства

 • У першому, другому, третьому і цокольному поверхах житлових будинків допускається розміщувати приміщення: адміністративні, магазинів роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, відділень зв'язку загальною площею не більше 700 м. кв., банків, магазинів і кіосків з продажу преси, поліклінік, жіночих консультацій, рентгено-стоматологічних кабінетів (в разі забезпечення вимог НРБУ); роздавальних пунктів молочних кухонь, юридичних консульта¬цій і нотаріальних контор, загсів, філій бібліотек, виставкових залів, контор житлово-експлуата¬ційних організацій, фізкультурно-оздоровчих занять загальною площею до 150 м. кв., культурно-масової роботи з населенням (для проведення лекцій, зборів, бібліотек-читалень, кімнат для індивідуальних занять, роботи гуртків, прийому громадян депутатами тощо), дитячих художніх шкіл, центрів соціального захисту населення, центрів зайнятості населення базового рівня до 50 відвідувачів і до 15 співробітників центрів, а також груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку (крім третього та цокольного поверху) (Державних будівельних норм В.2.2-15-2019. Будинки і споруди. Житлові будинки (далі - ДБН В.2.2-15-2019)).
 • Повинні виконуватись вимоги Державних будівельних норм В.2.2-25:2009 «ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ (ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА)» та Розділу VI підрозділу 4 «Підприємства торгівлі та харчування» Правил пожежної безпеки в Україні затверджених Наказом МВС України від 30.12.2014р. N 1417, зареєстрованих у Мін'юсті України 05.03.2015р. N 252/26697 (далі – НАПБ А.01.001-2014).
 • У будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім будинків V ступеня вогнестійкості, на шляхах евакуації не дозволяється застосовувати будівельні матеріали з вищою пожежною небезпекою, ніж:

  • а) Г1, В1, Д2, Т2 (Г1 (низької горючості); В1 (важкозаймисті); Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю); Т2 (помірнонебезпечні) - для оздоблення стін, стель і заповнення в підвісних стелях вестибюлів, сходових кліток, ліфтових холів;
  • б) Г2, В2, Д2, Т2 (Г2 (помірної горючості); В2 (помірнозаймисті); Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю); Т2 (помірнонебезпечні) - для оздоблення стін, стель і заповнення в підвісних стелях коридорів, холів і фойє;
  • в) Г2, РП1, Д2, Т2 (Г2 (помірної горючості); РП1 (не поширюють полум’я поверхнею); Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю); Т2 (помірнонебезпечні) - для покриттів підлог вестибюлів, сходів, сходових кліток, ліфтових холів;
  • г) В2, РП2, Д2, Т2 (В2 (помірнозаймисті); РП2 (локально поширюють полум’я поверхнею); Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю); Т2 (помірнонебезпечні)) - для покриттів підлог коридорів, холів, фойє.

  Дозволяється в коридорах, холах (окрім ліфтових холів), фойє влаштовувати підлоги з деревини. Каркаси підвісних стель на шляхах евакуації та у приміщеннях слід виконувати з негорючих матеріалів. (Державних будівельних норм В.1.1-7-2016* «Пожежна безпека об’єктів будівництва» (ДБН В.1.1-7-2016*)).

 • Опорядження стін і стель в будинках І, II, III, ІІІа, ІІІб ступенів вогнестійкості слід передбачати з негорючих матеріалів або матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2 (Г2 (помірної горючості); В2 (помірнозаймисті); Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю); Т2 (помірнонебезпечні) та індексом поширення полум’я не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044.

 • У висотних будинках умовною висотою понад 47 м опорядження стін та стелі зальних приміщень необхідно передбачати з негорючих матеріалів або горючих матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 (Г1 (низької горючості); В1 (важкозаймисті); Д1 (з малою димоутворювальною здатністю); Т2 (помірнонебезпечні) та індексом поширення полум'я поверхнею не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044. (Державних будівельних норм В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. (далі - ДБН В.2.2-9-2018)).

 • Килимові покриття мають бути наклеєні на негорючу основу (крім будинків V ступеня вогнестійкості). (ДБН В.2.2-9-2018)
 • Евакуаційні виходи не влаштовуються через розсувні та піднімально-опускні двері й ворота, двері, що обертаються, та турнікети, що обертаються або розсуваються.
 • Хвіртки в двостулкових, розтульних, розсувних та піднімально-опускних воротах можуть вважатися евакуаційними виходами за умови виконання 5.16, 5.18. Висота порога в таких хвіртках повинна бути не більше як 0,1 м. (ДБН В.1.1-7-2016*).

 • Висота та ширина у просвіті евакуаційних виходів (дверей) для будинків різного призначення встановлюється відповідними нормативними документами. При цьому висота цих виходів повинна бути не меншою за 2,0 м, а ширина – 0,8 м. (ДБНВ.1.1-7-2016*).
 • Двері евакуаційних виходів і двері на шляхах евакуації повинні відчинятися у напрямку виходу людей з будинку.

 • Не нормується напрямок відкривання дверей для:

  • a) приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 осіб;
  • б) комор і технічних приміщень площею не більше за 200 м2 і без постійних робочих місць;
  • в) технічних поверхів, в яких розміщується тільки інженерне обладнання та без постійних робочих місць;
  • г) санітарних вузлів. (ДБН В.1.1-7-2016*)

 • У коридорах не дозволяється розміщувати:
  • а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених нормативними документами);
  • в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.

  Примітка. На шляхах евакуації дозволяється розміщувати шафи для пожежних кранів, які виступають за площину стіни, за умови, що ці шафи не зменшують нормовану ширину евакуаційного шляху. (ДБН В.1.1-7-2016*)

 • На підлозі на шляху евакуації не допускається влаштовувати перепади висот і виступи, за винятком:
  • а) перепаду висот, на якому влаштовано пандус з ухилом не більше як 1:6;
  • б) перепаду висот понад 45 см, на якому влаштовані сходи, що мають не менше 3-х східців і огородження з поручнями;
  • в) порогів, які влаштовуються в евакуаційних виходах і мають висоту не більш як 0,05 м. (ДБН В.1.1-7-2016*)

 • Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до Державних будівельних норм В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (далі – ДБН В.2.5-56:2014) (п. 1.2 Розділу V підрозділу 1 НАПБ А.01.001-2014).
 • Необхідність систем пожежної сигналізації та автоматичних систем пожежогасіння для будівель різного призначення визначено в таблиці А.1 «Будинки різного призначення» додатку А «ПЕРЕЛІК ОДНОТИПНИХ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБЛАДНАННЮ СИСТЕМАМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ, ТИП СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ» ДБН В.2.5-56:2014.
 • Необхідність встановлення систем пожежної сигналізації та автоматичних систем пожежогасіння для примыщень у спорудах різного призначення визначено в таблиці А.2 «Приміщення у будинках та спорудах різного призначення» додатку А «ПЕРЕЛІК ОДНОТИПНИХ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБЛАДНАННЮ СИСТЕМАМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ, ТИП СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ» ДБН В.2.5-56:2014.
 • Необхідність встановлення систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей визначено додатку Б «БУДИНКИ ТА ПРИМІЩЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБЛАДНАННЮ СИСТЕМАМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ ЛЮДЕЙ» ДБН В.2.5-56:2014.
 • Проектування автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації слід виконувати згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2014.
 • Для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах застосовуються протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани). У місцях прорізів можна також розташовувати протипожежні тамбур-шлюзи. (ДБН В.1.1-7-2016*).
 • У протипожежних стінах (перегородках) будь-якого типу допускається влаштовувати вентиляційні та димові канали таким чином, щоб у місцях їх розташування межа вогнестійкості протипожежної стіни (перегородки) з кожного боку каналу була не менша за нормовану межу вогнестійкості протипожежної стіни (перегородки), в якій він влаштовується.

 • Допускається в протипожежних стінах (перегородках) прокладати електропроводку, що не проходить через зазначені вище вентиляційні та димові канали. (ДБН В.1.1-7-2016*)

 • Загальна площа прорізів у протипожежній перешкоді, за винятком огороджувальних конструкцій ліфтових шахт і ліфтових холів, не повинна перевищувати 25% її площі.

 • Примітка. Загальна площа прорізів визначається окремо для кожної протипожежної перешкоди в межах поверху. (ДБН В.1.1-7-2016*).

 • Клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будинків через огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості або через протипожежні перешкоди (протипожежні стіни, перегородки, перекриття) має бути не меншим, ніж нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознаками Е (показник втрати цілісності) та І (показник втрати теплоізолювальної спроможності).

 • У місцях проходок трубопроводів через протипожежні перешкоди трубопроводи та їхню ізоляцію слід виконувати з негорючих матеріалів. (п. 2.4. Розділу ІІІ НАПБ А.01.001-2014);

 • Населені пункти, підприємства, установи, організації, будинки повинні бути забезпечені протипожежним водопостачанням (протипожежними водопроводом, резервуарами, водоймами і т. ін.) для зовнішнього пожежогасіння. Його проектування та улаштування слід здійснювати відповідно до вимог СНиП 2.04.02. (ДБН В.1.1-7-2016*).
 • Будинки різного призначення повинні забезпечуватися протипожежним водопостачанням для внутрішнього пожежогасіння. Його проектування та улаштування слід здійснювати відповідно до вимог СНиП 2.04.01.
 • Сигнал про відчинення шаф пожежних кранів із зазначенням поверху, секції будинку (номера під'їзду), як правило, передається до пожежного посту (диспетчерської). (ДБН В.1.1-7-2016*).

 • Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику - також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану).

 • Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

  Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.

  Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації. (ч.2 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України).