Постанова № 1234: затверджено Порядок надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання

Дата публікації:17 грудня 2020 р.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що 12.12.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1234 (далі – Постанова № 1234), якою затверджено Порядок надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання (далі – Порядок), Порядок формування і ведення реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 302.

Постанову № 1234 розроблено відповідно до ст. 4 Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Порядок встановлює механізм надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – компенсація), та інформаційної взаємодії ДПС, Казначейства та Мінекономіки у процесі перерахування сум компенсації за підтвердженими даними з реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання (далі – Реєстр).

Порядком визначено, що компенсація надається суб’єктам господарювання – юридичним особам (далі – суб’єкти господарювання), у яких станом на 31 жовтня 2020 року основний вид економічної діяльності відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відносився до переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого Кабінетом Міністрів України. При цьому господарська діяльність таких суб’єктів господарювання на дату набрання чинності Законом України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» за даними зазначеного Єдиного державного реєстру не припинена.

ля отримання компенсації суб’єкти господарювання з 14 грудня 2020 року до 21 грудня 2020 року включно подають до територіального органу ДПС за місцем обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування заяви на отримання компенсації за формою, яка наведена у додатку до Порядку Постанови № 1234.

Заява подається засобами електронного зв’язку в електронній формі у форматі (стандарті), затвердженому в установленому порядку, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису. Можливість подання заяви (форма J1392101) передбачена засобами ІТС «Електронний кабінет».Датою подання заяви є дата, зафіксована в першій квитанції, яка формується в автоматичному режимі в електронній формі та надсилається суб’єкту господарювання протягом операційного дня з підтвердженням отримання такої заяви.

У разі коли подана заява не відповідає вимогам частини другої ст. 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та/або затвердженій формі, у якої відсутні або недостовірно заповнені обов’язкові реквізити, тоді у першій квитанції повідомляється про її неприйняття із зазначенням причин та пропонується суб’єкту господарювання подати нову заяву.

Заява розглядається територіальним органом ДПС протягом трьох робочих днів з дня її отримання. Перебіг трьох робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви. У разі коли останній день строку розгляду заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Про результати розгляду заяви суб’єкту господарювання надсилається друга квитанція про внесення даних заяви до Реєстру, яка формується в автоматичному режимі в електронній формі та є підтвердженням внесення даних заяви до Реєстру. Квитанція надсилається на електронну адресу, з якої надійшла заява, а також розміщується в Електронному кабінеті.

Постановою № 1234 також внесено зміни до п. 2 Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302.

Постанова № 1234 опублікована в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 12.12.2020 № 243.