Про конкурс-рейтинг

З метою підтримки ділової та інноваційної активності суб’єктів господарювання міста, створення атмосфери взаємної довіри та плідної співпраці між суб’єктами господарювання, представниками громадськості й органами місцевого самоврядування на основі поширення об’єктивної інформації про досягнення підприємців, розповсюдження передового досвіду ведення бізнесу в місті більше 10 років поспіль проводяться конкурси-рейтинги серед підприємців міста. За цей період його переможцями стали понад 260 кращих суб’єктів господарювання Криворіжжя.

Підготовку та проведення конкурсу (організацію) покладено на управління розвитку підприємництва виконкому міської ради та міську координаційну раду з питань розвитку підприємництва, які забезпечують консультативну й методичну підтримку конкурсантів, попередній розгляд наданих матеріалів, підготовку підсумкових документів конкурсу.


Хто може стати учасником конкурсу?

Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання малого та середнього бізнесу, які зареєстровані й здійснюють діяльність на території м. Кривого Рогу. Вони мають відповідати таким вимогам:

 • позитивна репутація в ділових колах, стійкий фінансовий стан;
 • стабільність виплати заробітної плати найманим працівникам;
 • відсутність претензій від податкових органів, соціальних фондів, споживачів міста;
 • дотримання принципів інформаційної відкритості.


Порядок подання та розгляду пропозицій для участі в конкурсі

Зарахування учасників конкурсу до відповідної номінації здійснюється на підставі пропозицій відповідних служб щодо участі в конкурсі окремих претендентів, поданих до управління розвитку підприємництва виконкому міської ради в термін до 15 липня 2021 року, або особистих заяв претендентів, документів і матеріалів, що підтверджують їх підприємницьку діяльність:


 • реєстраційна форма для участі в конкурсі, завірена печаткою або, у разі її відсутності, підписом конкурсанта
 • копія першої сторінки паспорта учасника, завірена печаткою суб’єкта господарювання або, у разі відсутності печатки, підписом конкурсанта, облікової картки платника податків з реєстраційним номером.

У разі необхідності, претенденти можуть додатково подавати (за наявності) презентаційні матеріали (рекламна інформація, відеоматеріали тощо).

Пропозиції на участь у конкурсі надаються на адресу організаторів (управління розвитку підприємництва виконкому міської ради): 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510 (приймальня) з приміткою «Конкурс-рейтинг».


Критерії оцінки матеріалів конкурсу

Оцінювання матеріалів, наданих учасниками конкурсу, здійснюється за такими критеріями:

 • обсяги та повнота сплачених податків до бюджетів усіх рівнів;
 • рентабельність, стабільність обсягів виробництва (товарообігу, надання послуг);
 • інноваційність продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються);
 • своєчасність виплати та рівень заробітної плати найманих працівників;
 • кількість діючих, збережених і створених робочих місць, надання інших соціальних гарантій;
 • упровадження ресурсозаощадних технологій, дотримання екологічних стандартів виробництва продукції та надання послуг;
 • участь у соціально-економічних міських і державних програмах, громадському підприємницькому житті міста, конкурсах, виставках;
 • популяризація ідей підприємництва.


Підбиття підсумків конкурсу

Підбиття підсумків конкурсу проводиться до першого серпня міською координаційною радою з питань розвитку підприємництва шляхом відкритого голосування.