Регуляторна діяльність


Регуляторна діяльність міської ради та її виконкому

Планування регуляторної діяльності

Відповідно до ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджуються не пізніше 15 грудня поточного року. В разі необхідності до плану вносяться зміни.

При підготовці плану визначаються види й назви проектів регуляторних актів, цілі їх прийняття, строки підготовки, підрозділи, відповідальні за їх розроблення.

Графік здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

  • виконання заходів з відстеження результативності;
  • підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.
Публічна експертиза регуляторних актів:

Метою проведення публічної експертизи є надання членам територіальної громади можливості брати участь у підготовці рішень та під час здійснення заходів щодо відстеження результативності діючих нормативно-правових актів, які спрямовані на правове регулювання господарських відносин, ознайомлення членів територіальної громади з позицією депутатів міської ради та членів її виконкому, з актуальними проблемами громади, отримання від них пропозицій і зауважень з цих проблем для розробки оптимальних напрямів їх розв'язання.

Громадські слухання

Метою проведення громадських слухань є надання членам терито-ріальної громади, суб’єктам господарювання, об’єднанням (громадським, суб’єктів господарювання), науковим установам та консультативно-дорадчим органам у здійсненні державної регуляторної політики додаткової до передбаченої чинним законодавством України можливості брати участь у підготовці рішень та здійсненні заходів щодо відстеження результативності діючих нормативно-правових актів, спрямованих на правове регулювання господарських відносин.

Проекти регуляторних актів

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту.

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів складаються відповідно до п.13 Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308