СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

МІСТА КРИВОГО РОГУ

за січень–квітень 2019 року

Дата публікації:31 травня 2019 р.

Повідомлення управління статистики

у місті Кривому Розі

 Демографічна ситуація

    Чисельність наявного населення Криворізької міськради, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. склала 625,7 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. вона зменшилася на 1,6 тис. осіб.

   Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 1075 осіб, померлих – 2719 осіб, природне скорочення – 1644 особи.

 Зайнятість

    У І кварталі 2019р. середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше)  склала 161,2 тис. осіб, що на 2,3% менше, ніж за І квартал 2018р..

 Доходи населення

    Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій міста (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у І кварталі 2019р. побільшала проти відповідного періоду попереднього року на 29,1% і становила 11600 грн.

   Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій міста впродовж березня 2019р.зменшилась на 1%, або на 625,7 тис.грн, і на 1 квітня 2019р. склала 60817,2 тис.грн.

   Капітальні інвестиції

    У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3934,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 31% вкладень по Дніпропетровській області.

   У розрахунку на одну особу населення міста обсяг інвестицій дорівнював 6261,7 грн проти 3945,5 грн по області.

 Промисловість

    Індустрія міста Кривого Рогу займає провідне місце у промисловості Дніпропетровщини. На території розташовано значний потенціал з випуску промислової продукції.

   Промисловість міста характеризується багатогалузевою структурою виробництва і представлена підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, сфери з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації.

   За січень–березень 2019р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 45098,6 млн.грн, це відповідає найбільшому за вагоювкладу в загальнообласний обсяг обороту від промислової діяльності (37,2%).

 Будівництво

    У січні–квітні 2019р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами міста склав1707,1 млн.грн, що становило 34,4% загального обсягу по Дніпропетровській області.

 Транспорт

    У січні–квітні 2019р. підприємствами міста, які працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено 350,4 тис.т вантажів, що у 4,2 раза більше, ніж у відповідному періоді 2018р. Вантажооборот зріс на 42,1% та склав 29,7 млн.ткм.

   Послугами пасажирського автомобільного транспорту міста (з урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористались 14628,2 тис. пасажирів, що на 7,7% більше, ніж у січні–квітні попереднього року. Пасажирооборот збільшився на 5,1% і дорівнював 171,4млн.пас.км.

 

Довідки за телефоном: (050) 227 08 02

© Управління статистики у місті Кривому Розі, 2019

 

ии